Certyfikat rezydencji Facebook jest konieczny, by rozliczyć podatki za usługi reklamowe nabywane u zagranicznych kontrahentów. Dzięki niemu można rozliczyć reklamy zakupione w Google, na Facebooku, Instagramie czy Linkedin. Co to za dokument i w jakich sytuacjach może nie zostać uznany?

Certyfikat rezydencji Facebook – co to za dokument?

Certyfikat rezydencji Facebook to dokument, który zaświadcza o miejscu zamieszkania podatnika. Wydaje się go po to, by możliwe było określenie, w którym kraju nabywca zagranicznej usługi powinien odprowadzić podatek od zakupionych usług. Jeśli chodzi o Facebooka, siedzibą firmy jest Irlandia.

Dlaczego warto posiadać certyfikat rezydencji Facebook?

Dlaczego warto posiadać aktualny certyfikat rezydencji? Dzięki niemu można uniknąć podwójnego opodatkowania w przypadku kontroli skarbowej. Podobny certyfikat można uzyskać od platformy Instagram, Linkedin, Twitter, a także od Google.

Czy dokument, który składamy w US, musi być oryginałem?

Od stycznia 2019 roku zaszły zmiany w rozliczaniu usług niematerialnych takich jak np. reklamy Google Ads czy Facebook Ads. Zmiany są zdecydowanie na plus – zgodnie z nowymi zasadami, jeśli chcemy rozliczyć reklamy w US, wystarczy przedstawić kopię lub skan certyfikatu rezydencji, by potwierdzić siedzibę kontrahenta.

Na co uważać przy rozliczaniu reklam?

Certyfikat rezydencji dotyczy usług niematerialnych i jest uznawany, o ile wydatki przeznaczone na te usługi nie przekraczają 10 000 złotych dla jednego roku kalendarzowego. W takiej sytuacji płatnik podatków może złożyć w Urzędzie Skarbowym kopię / skan certyfikatu. Dopuszczalny jest nawet format elektroniczny, czyli PDF. Dodatkowym udogodnieniem jest to, że na takim certyfikacie nie jest wymagany podpis. Po przesłaniu prośby do supportu Facebook certyfikat powinien zostać wygenerowany w przeciągu kilku minut, dokument ten jest wysyłany pocztą e-mail.

Co zrobić w sytuacji, gdy wydaliśmy na reklamy więcej niż 10 000 zł?

Jeśli w ciągu jednego roku wydaliśmy więcej niż 10 000 złotych na usługi niematerialne, należy skontaktować się z usługodawcą, celem potwierdzenia, że usługa została legalnie opodatkowana. W takim przypadku konieczny będzie oryginał certyfikatu. Aby otrzymać taki dokument, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym Facebook.