Ekologiczne opakowania to dzisiaj must have. Ich popularność rośnie z roku na rok, dzięki zwiększającej się świadomości konsumentów na temat dbania o środowisko i własne zdrowie. Sprawdź, co musi spełniać ekologiczne opakowanie, aby mogło zostać dopuszczone do obiegu.

Opakowania ekologiczne, a wymogi

Opakowania np. ekologiczne torby to nic innego jak rozwiązania, które mają na celu zmniejszyć wpływ przedsiębiorstw na nasz ekosystem. Brzmi to dość prosto, ale opakowania by były ekologiczne muszą spełniać pewne kryteria ustanowione przez Unię Europejską. Poniżej znajdziesz wymagania, które musi spełniać opakowanie:

  • opakowanie musi poddawać się recyklingowi, aby można było wytworzyć nowe materiały,
  • opakowanie musi nadawać się do ponownego wykorzystania,
  • opakowanie nie może generować zanieczyszczeń i niebezpiecznych pozostałości,
  • zastosowanie tusze i farby w opakowaniu muszą pochodzić z materiałów ekologicznych.

Europejskie przepisy dotyczące ekologicznych opakowań zobowiązują, każdego przedsiębiorcę do zrównoważonego rozwoju swojego biznesu, ale także mają wpływ na większą świadomość konsumentów poprzez używanie produktów przyjaznych dla środowiska.

Co musi znaleźć się na ekologicznym opakowaniu?

Oto oznakowanie wymagane przez Unie Europejską jeśli chodzi o opakowania ekologiczne.

  1. Zielony punkt – informuje on konsumentów, że producent danego opakowania wniósł wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań. Takie instytucje określone są poprzez Europejską Dyrektywę o numerze 94/62 oraz prawo obowiązujące w konkretnym kraju. Oznaczenie to informuje nas, że producent musi zebrać i przetworzyć określony procent zużytych opakowań.
  2. Znak do ponownego wykorzystania – symbol ten oznacza, że  opakowanie można użyć przynajmniej dwa razy i nie staję się ono od razu odpadem. Często ten znak można zobaczyć na szklanych pojemnikach czy butelkach.
  3. Nadaje się do recyklingu – ten znak informuje nas, że dane opakowanie zostało tak stworzone, by można było je przetworzyć w taki sposób, aby zminimalizować użycie surowców naturalnych. Symbol ten najczęściej zamieszczany jest na opakowaniach z tworzywa sztucznego. Jeśli przy tym znaku widnieje cyfra oznacza to surowiec, z którego zostało stworzone to opakowanie.
  4. Znak opakowanie biodegradowalne – Umieszcza się ten symbol na opakowaniach, które z łatwością ulegają biodegradacji. Ponadto takie opakowanie nie uwalnia do środowiska szkodliwych substancji przy procesie kompostowania.