Według Krajowej Informacji Skarbowej osoba, która wcześniej była zatrudniona na etacie, a następnie chce przejść z etatu na działalność, może płacić podatek liniowy i rozliczać się jak przedsiębiorca. Czy rzeczywiście tak jest?

Z etatu na działalność – częste rozwiązanie w branży IT

Coraz więcej pracowników, zwłaszcza w branży IT myśli o tym, by przejść z etatu na działalność. Czy to się opłaca? Co mówi o tym prawo? Zgodnie z art. 5b ustawy o PIT nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, gdy:

  • świadczenia pracownicze są wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego,
  • zlecający usługę ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich,
  • wykonujący zlecenie nie ponosi ryzyka gospodarczego.

Wśród pracowników branży IT najczęściej jednak sytuacja wygląda tak, że pracują oni z jedną firmą, a następnie przechodzą na działalność gospodarczą, by wciąż współpracować z tym samym kontrahentem, ale na nieco innych zasadach. To samo tyczy się zawodów takich jak marketingowcy, analitycy, specjaliści ds. eventów, czy doradcy biznesowi.

Z etatu na działalność – czy to się opłaca?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest coraz bardziej popularne w Polsce. Za taką formą zatrudnienia przemawia poczucie niezależności oraz możliwość zarabiania większych kwot. Minusy, to mniejsza wiarygodność w banku, ale nie w każdym. Coraz więcej instytucji bankowych patrzy przychylniej na osoby na samozatrudnieniu, które ubiegają się o kredyt hipoteczny.

Przejście z etatu na działalność się opłaca, ponieważ wiąże się z niższymi zobowiązaniami wobec ZUS. Aby zleceniobiorca mógł się rozliczać jak przedsiębiorca, jego praca nie może być podporządkowana zleceniodawcy. Z umowy o współpracy musi wynikać, że osoba oferująca usługi jest klasycznym przedsiębiorcą, czyli pracuje, kiedy i gdzie chce, niekoniecznie w siedzibie kontrahenta.

Ciekawym rozwiązaniem, który kusi i zachęca do tego, by przejść na samozatrudnienie, jest tzw. mały ZUS – przywilej ten obejmuje przedsiębiorców, którzy nie posiadali firmy przez ostatnich 5 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest także, aby nie wykonywali oni na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności, jak te, które były wykonywane podczas pracy na etacie.