Lekarze, psychologowie, nauczyciele – wszystkie te (oraz inne grupy) zawodowe zrzeszone są w organizacjach pozarządowych wspierających ich działania, pozwalające na dalszy rozwój, a także nadających nowe kompetencje. Również elektrycy jednoczą się w jednej z takich organizacji – jest to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

(Nie)krótka historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w skrócie SEP) jest organizacją, która zajmuje się zrzeszaniem elektryków polskiego pochodzenia, rozsianych po całym świecie; ponadto należeć tam mogą technicy, inżynierowie oraz uczniowie techników i szkół zawodowych związani z elektryką.

Dla SEP-u koronną datą jest 27 marca 1899 roku, bowiem to właśnie wtedy powstała Delegacja Elektrotechniczna, której inicjatorem był Kazimierz Obrębowicz. Zanim ostatecznie nadana została obecnie używana nazwa (w 1929 roku), miejsce miało całe mnóstwo przemian, nie mnie jednak ostatnią istotną dla struktur zmianą było przyłączenie się do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Teletechników Polskich w 1939 roku. Obecnie funkcję prezesa Stowarzyszenia pełni Piotr Szymczak, który objął to stanowisko w 2015 roku.

Czym zajmuje się SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich?

Obecnie zadaniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest popularyzowanie i edukowanie w zakresie elektryki (w tym organizowanie szkoleń dających wiedzę o obsłudze urządzeń elektrycznych, a także wydawanie zaświadczeń uprawniających do wykonywania pracy z prądem). Od 1933 roku ich zadaniem jest także ocena zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia, za pośrednictwem Biura Badawczego ds. jakości. Jako Association of Polish Electrical Engineers, SEP prowadzi współpracę międzynarodową w stosownym obszarze zainteresowań. Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest również wydawcą agendy SEP i czasopism (m.in. „Energetyka”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Wiadomości Elektrotechniczne”), która ma uznanie prestiżowych organizacji europejskich, a także międzynarodowych i oczywiście poważanie w kraju.

Ku pamięci o osiągnięciach elektryki

Nie ulega wątpliwości, że bez odkrycia elektryki oraz działań elektryków, nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej. Dlatego właśnie tym bardziej należy doceniać pracę ludzką w tym zakresie, i pamiętać starania umożliwiające rozwój nowoczesności. Dla upamiętnienia „historii prądu” uformowała się Centralna Komisja Historyczna, która dba przede wszystkim o kultywowanie tradycji Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz uwiecznianie działań podejmowanych przez SEP. Z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej, SEP co roku (począwszy od 2015) odbywa się cykliczne Sympozjum Historia Elektryki, których organizują się ośrodki SEP, znajdujące się w całej Polsce.

Jak jeden dzień…

Na oficjalnej stronie SEP-u (bo oczywiście taką Stowarzyszenie posiada) można znaleźć szeroko opisaną historię oraz historyczne dokumenty kolekcjonowane przez lata. Z racji, że organizacja ta w roku 2018 obchodziła już stulecie działalności od zakończenia I wojny światowej, a pierwotne działania podejmowała już w czasach zaborów, warto znać rangę, jaką w codziennym życiu odgrywają działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego konotacje ze stowarzyszeniami zagranicznymi. Obecne czasy bez elektryczności bowiem niemal nie istnieją.