Test przedsiębiorcy to projekt zaproponowany przez Ministerstwo Finansów. Jego celem jest weryfikacja, czy działalność gospodarcza ma realny charakter. Na czym polega test przedsiębiorcy? Co to wnosi do codziennej działalności przedsiębiorców?

Test przedsiębiorcy – co to takiego?

Test przedsiębiorcy – co to takiego? To projekt stworzony przez Ministerstwo Finansów. Ma on na celu weryfikację działań osób, które są na samozatrudnieniu i nadużywają tej formy zatrudnienia, by korzystać z większych ulg. Jeśli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność ma stale jednego klienta, któremu wystawia fakturę, jest duża szansa na to, że trafi on pod lupę resortu Finansów.

Dzięki testowi przedsiębiorcy możliwe byłoby oddzielenie prawdziwych przedsiębiorców od tych, którzy tylko pozorują działalność gospodarczą (czyli pracują na rzecz jednego pracodawcy). Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów ponad 80 tys. mikroprzedsiębiorców oblałoby test. Liczba ta jest zatrważająca – dzięki testowi przedsiębiorcy możliwe byłoby zidentyfikowanie osób, które niesłusznie płacą niższe podatki i składki na ZUS i nałożenie na nich stosownych kar pieniężnych.

Test przedsiębiorcy – kiedy możemy się spodziewać zmian?

Test przedsiębiorcy miał na celu wyeliminować patologie na rynku pracy. Dzięki niemu możliwe byłoby prześledzenie i wytropienie tych podatników, którzy niesłusznie płacą niższe składki do ZUS i unikają drugiego progu podatkowego. Jak się jednak okazuje, test przedsiębiorcy nie zostanie wprowadzony w najbliższym czasie. W kwietniu tego roku Ministerstwo Finansów oznajmiło, że nie będzie dalej pracować nad tym projektem.

Weryfikacja osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą może mieć miejsce w najbliższej przyszłości

Mimo to można się spodziewać, że wkrótce wejdą w życie przepisy, które będą weryfikować rzetelność przedsiębiorców. W jaki sposób? Na razie tego nie wiemy. Jak donosi businessinsider, resort finansów planuje wprowadzenie zmian, które będą miały na celu uszczelnienie kwalifikacji przychodów do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej. Innymi słowy, wkrótce może zostać wprowadzona weryfikacja przychodów płynących z działalności gospodarczej. W kogo najbardziej uderzą zmiany? Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny się mieć na baczności!